Talent | Správne hodnoty | Aktivita

 • Darujte 2%

 • vašich daní

 • pre našu činnosť

A podporte prácu s mládežou v našom regióne

Naše hlavné aktivity

Rozvoj talentu mladých ľudí a zabezpečenie kvalitného prostredia
image

Mládežnícke tábory

Hudobné & Tanečné

Letné týždenné tábory pre mládež, kde môže rozvíjať svoje hudobné, tanečné aktivity a učiť sa pracovať s najnovšou multimediálnou technikou

image

Výchovné koncerty

Hudobné & Divadelné

Organizujeme viacero koncertov a divadelných predstavení, ktoré prinášajú mládeži pozitívne vzory a povzbudzujú ich k zmysluplnému tráveniu času.

image

Komunitné centrum

Miesto pre všetkých

Vytvorili sme priestor umožňujúci stretávanie sa teenegerov v príjemnom prostredí mimo krčiem. Súčasťou je záhrada pre letné športy a aktivity

Darujte nám 2% dane

Návod, ako postupovať, ak ste fyzická alebo právnická osoba

V prípade, že ste fyzická osoba - nepodnikateľ:


 • 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

 • 2. Vyplňte vyhlásenie VYHLÁSENIE (klikni pre stiahnutie) o poukázaní 2 % dane a POTVRDENIE (klikni pre stiahnutie). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 • 3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 • Viac informácii a tlačív nádejde na stránke rozhodni.sk alebo nás neváhajte kontaktovať (kontaktné údaje sú nižšie).

Ak ste právnickou osobou:


 • 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. uveďte sumu 1,5% z vypočítanej dane na zaplatenie a vyplňte naše údaje:

  OZ United
  IČO: 42277345
  Nám Ľ.Štúra 12, 956 41 Uhrovec
  právna forma: občianske združenie

 • 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Naša činnosť a projekty

Snažíme sa priniesť aktívny občiansky život do nášho regiónu

Našou snahou je vytvárať podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže, rozvoj jej talentu a zachovávanie duchovných hodnôt.

Vytvárame priestor pre zdravý rozvoj miestnej komunity, zriadili sme Komunitné centrum a zelenú plochu na relax v centre obce.

 • Komunitné centrum
 • Youth TV
 • Duchovné hodnoty
 • Vzdelávanie
 • Aktívna záhrada
 • Šport
 • Komunitné centrum

  Vytvorili sme miesto pre stretávanie sa mládeže v príjemnom prostredí, ktoré im poskytuje kvalitné zázemie pre rozvoj rôznych záujmových činností. Centrum sa nachádza na Námestí Ľ.Štúra v centre obce Uhrovec

 • Youth TV

  Mládežnícka internetová televízia informujúca o dianí v regióne očami mladých ľudí. Projekt bol podporený Nadáciou COOP Jednota, vďaka ktorej môžu mladí ľudia pracovať s kvalitnou technikou a rozvíjať svoju kreativitu.

 • Duchovné hodnoty

  Zameriavame sa na zachovávanie a rozvoj kresťanských princípov života, a to prostredníctvom stretnutí, rozhovorov a čítaní z Biblie.

 • Vzdelávanie

  Žijeme v regióne bohatom na tradície a slávnych rodákov (Ľ.Štúr a A.Dubček). Ich odkaz a myšlienky sa snažíme rozširovať formou besied a workshopov.

 • Aktívna záhrada

  Projekt, ktorý priniesol do centra obce Uhrovec možnosti na aktívne trávenie voľného času (letný minigolf), organizovanie hudobných podujatí a letných kín. Projekt doplnil Komunitné centrum o možnosti letných aktivít.

 • Šport

  Podporujeme rozvoj pohybových aktivít, či už pri indoorových športoch (ping-pong, stolný futbal) a taktiež aj rôznych menej typických vonkajších športoch ako minigolf, vodný futbal, bedminton, volejbal.

Organizácie a nadácie, s ktorými spolupracujeme

Našou snahou je byť relevantným partnerom na lokálnej, ale aj celoslovenskej úrovni

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať